Breda Bloudek

Diplomirala leta 2005 (naslov diplomske naloge: Utrditev in zavarovanje pogodbenih obveznosti s pogodbeno kaznijo in posebnosti v gradbeni pogodbi) in se istega leta zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru. Aprila 2011 je opravila pravniški državni izpit in se maja 2011 zaposlila na Okrožnem sodišču v Mariboru, kot višja pravosodna svetovalka.

Sprva je opravljala delo na gospodarskem oddelku (gospodarski spori, insolvenčni postopki), nato od leta 2016 naprej na specializiranem kazenskem oddelku. Leta 2020 se je kot odvetnica zaposlila v odvetniški pisarni odvetnika Ingmarja Bloudka. Pravno pomoč zagotavlja na vseh pravnih področij, še zlasti na gospodarskem področju in kazenskem področju, v zahtevnejših zadevah na področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih kaznivih dejanj in drugih podobnih kaznivih dejanj.